Štivo koje skriva koliko i otkriva (Martin Previšić: Povijest Golog otoka, Zagreb, 2019.) (Politički zatvorenik, 33/2022., br. 293, listopad-studeni-prosinac 2022., str.43.-57.)

Pola stoljeća od splitskoga Hrvatskog proljeća (Politički zatvorenik, br. 290, siječanj/veljača/ožujak 2022., str. 28.-31.)

Vuk od Srbije i petparačka naricaljka za Jugoslavijom (Politički zatvorenik, broj 280, srpanj/kolovoz/rujan 2019., str. 33.-45.)

Predstavljanje knjige o petoprosinačkoj pobuni

Stepinac i masoni (Predgovor knjizi Ivana Mužića: Stepinac i slobodno zidarstvo, Matica hrvatska, Ogranak Imotski, Split 2018., str. 9.-13.)

Ustaše na Jadranu - prešućeni historiografski događaj (Politički zatvorenik, broj 250, siječanj/veljača 2013, str. 37. - 41.)

">Ustaše na Jadranu - prešućeni historiografski događaj (Politički zatvorenik, broj 250, siječanj/veljača 2013, str. 37. - 41.)

Ustaše na Jadranu - prešućeni historiografski događaj (Politički zatvorenik, broj 250, siječanj/veljača 2013, str. 37. - 41.)

Ivo Pilar o recepciji austrijskoga Općeg građanskog zakonika u Bosni i Hercegovini (Pilar, časopis za društvene i humanisičke studije, godište VII.(2012.), broj 13 (1))

Tomislav Jonjić: O Tuđmanu, uz dlaku akademskim poduzetnicima i političkim trgovcima (Pilar, časopis za društvene i humanisičke studije, godište VI.(2011.), broj 12 (2))

Augustin Franić, KPD Lepoglava:mučilište i gubilište hrvatskih političkih osuđenika (Časopis za suvremenu povijest 1/2011)

Miroslav Akmadža: Krunoslav Draganović – Iskazi komunističkim istražiteljima (Review of Croatian History, Vol. 6, No. 1, 2010)

Rajko Danilović,Upotreba neprijatelja. Politička suđenja u Jugoslaviji 1945-1991 (Časopis za suvremenu povijest 1/2011)

From Bias to Erroneous Conclusions (Review of Croation History, Vol. 6, No. 1, 2010.)

Hrvatska između Srbije i Italije (PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije, Godište V. (2010.), br. 10(2))

Tuđmanov san o Europi slobodnih naroda (PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije, Godište V. (2010.), br. 9)

Kako don Živko Kustić želi tumačiti odnos Katoličke crkve i Nezavisne Države Hrvatske (Politički zatvorenik, br. 194, svibanj 2008., str. 8.- 21.)

Duhovna i politička previranja u Hrvatskoj 1935.-1945.  (Politički zatvorenik, br. 192, ožujak 2008., str. 32.- 41.)

Povijest se ne briše! (Ili ipak?) (Politički zatvorenik, br. 189, prosinac 2007., str. 8.-9.)

Ustanimo protiv Dalmatine: 'Dalmatinstvo' je instrument rastakanja Hrvatske (Politički zatvorenik, br. 186, rujan 2007., str. 27.-38.)

Prešućivana strana hrvatske povijesti (Politički zatvorenik, br. 181, travanj 2007., str. 40.-44.)

Prilog spoznavanju partizanskog «antifašizma». Uz uspomene Sime Š. Dubajića: Od Kistanja do Kočevskog roga (Politički zatvorenik, br. 180, ožujak 2007., str. 39.-42.)

Postanak i djelovanje Ustaškog pokreta. Uz knjigu dr. Marija Jareba: ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. (Politički zatvorenik, br. 178, siječanj 2007., str. 38.-46.)  

«Oluja» nije bila etničko čišćenje: Uz knjigu dr. Nikice Barića, Srpska pobuna u Hrvatskoj 1991.-1995. (Politički zatvorenik, br. 165, prosinac 2005., str. 41.-43.)  

Selektivna pamet bivšeg ministra: marginalije uz uspomene dr. Mate Granića (Politički zatvorenik, br. 164, studeni 2005., str. 41.-44.)  

Jedna briljantna studija o sličnostima komunizma i nacionalsocijalizma (Politički zatvorenik, br. 162, rujan 2005., str. 15.-17.)  

Nedostatci jedne dragocjene knjige. Uz zbirku dokumenata o partizanskim i komunističkim zločinima (Politički zatvorenik, br. 159, lipanj 2005., str. 6.-8.)  

Andrija Artuković je protuzakonito izručen i osuđen I/II (Politički zatvorenik, br. 157, travanj 2005., str. 27.-31. – Politički zatvorenik, br. 158, svibanj 2005., str. 28.-31.)  

Akademikova neuspjela maturalna radnja. Opaske o monografiji akademika Ive Petrinovića o dr. Mili Budaku (Politički zatvorenik, br. 150, rujan 2004., str. 9.-15.)  

Uznički dnevnik dr. Franje Tuđmana (Politički zatvorenik, br. 136/137, srpanj/kolovoz 2003., str. 63.-66.)  

Teško shvatljiva površnost: uz Memorandum o nastanku, nestanku i preporodu NDH prof. Mirka Vidovića (Politički zatvorenik, br. 119, veljača 2002., str. 37.-39.)  

Vukušićev Rat Udbe protiv hrvatske emigracije (Politički zatvorenik, br. 119, veljača 2002., str. 32.-36.)  

Bežanija Srba pod prezidentom Martićem (Politički zatvorenik, br. 110, svibanj 2001., str. 47.-50.)  

Zaboravljene hrvatske žrtve fašizma (Politički zatvorenik, br. 104, studeni 2000., str. 40.-42.)  

Uzničke uspomene vojskovođe Slavka Kvaternika (Politički zatvorenik, br. 71, veljača 1998., str. 49.-50.)  

Crna knjiga komunizma u Hrvatskoj (Politički zatvorenik, 175, listopad 2006., str. 36.-40.)  

Slika Hrvatske (Republika Hrvatska, br. 188, 1995., str. 61.-68.)

IZJAVA O KORIŠTENJU

Tomislav Jonjić, Našička 19/IV • HR - 10000 Zagreb