I Z J A V A

 

            Zbog sve češćih pokušaja i pojava zloupotrebe, koje nije moguće ni nadzirati ni sprječavati, izjavljujem da nitko nema moj ni usmeni ni pismeni pristanak za korištenje mojih tekstova i fotografija, objavljenih na stranici www.tomislavjonjic.iz.hr

            Nijedna fizička ni pravna osoba nema ovlaštenje na svoju stranicu staviti poveznicu sa stranicom www.tomislavjonjic.iz.hr

            Autentični i cjeloviti su jedino oni moji tekstovi koji se nalaze na toj stranici. Njihovo korištenje je dopušteno u skladu s pozitivnim propisima i na način koji je u uljuđenom društvu uobičajen, tj. s naznakom da se radi o citatu i napomenom odakle su preuzeti. Slijedom toga otklanjam svaku odgovornost za bilo kakvo drugačije prenošenje mojih tekstova, bilo u fragmentima, bilo u cjelini, na internetske stranice drugih osoba ili udruga odnosno u druge medije, neovisno o kontekstu u koji su stavljeni.

 

Tomislav JONJIĆ, Zagreb

 

 

 
Tomislav Jonjić, Našička 19/IV • HR - 10000 Zagreb