Hrvatski državni sabor 1942: Spomenica skupine zastupnika iz studenoga (U povodu 80. obljetnice) (I.), Politički zatvorenik, 33/2022., br. 293, listopad-studeni-prosinac 2022., str. 18.-32.

Zapisnik tzv. konferencije prvaka HSS-a u zagrebačkom hotelu Esplanade u rujnu 1945. godine, Arhivski vjesnik br. 65 (2022), str. 137.-196.

Franjo Tuđman: o stotoj obljetnici rođenja, Zadarska smotra, god. LXXI, br. 1-3 (2022), str. 70.-92.

Nevenko Bartulin Fabricates and Manipulates Once Again, Zbornik Janković 5-6 (2021)

Tomislav Jonjić: Dnevnik čitanja - Ulomci za povijest plemenite vještine proizvodnje neprijatelja, Naklada Trpimir, Zagreb 2021.

Tomislav Jonjić: Sateliti, lakaji & janjičari,Naklada Trpimir, Zagreb 2021.

Tomislav Jonjić, Stjepan Matković: Nepoznate bilješke o Ivi Pilaru u ostavštini Vjekoslava Spinčića, Historijski zbornik, god. LXXIII (2020), br. 1, str. 89.–107.

Tomislav Jonjić: Trgovci hrvatskim kožama - Polemike o nacionalnoj povijesti XX. stoljeća, Naklada Trpimir, Zagreb 2021.

Jedan razgovor i dva članka Ive Pilara o aneksiji Bosne i Hercegovine, PILAR - Časopis za društvene i humanističke studeije / God. XIV. (2019), br. 27(1)-28(2), str. 163.-184.

Tomislav Jonjić: Sto knjiga i jedan film, Naklada Trpimir, Zagreb 2020.

Organiziranje prvih političkih stranaka u hrvatskom iseljeništvu, Zbornik radova "Društveno-povijesni kontekst političkog djelovanja u iseljeništvu: organizacije, stranke i pokreti", Institut za migracije i narodnosti, Zagreb 2020.

Tomislav Jonjić, Hrvatska kronika. Minijature o hrvatskoj politici 1996.-2020., Naklada Trpimir, Zagreb, 2020.

Zagrebački "Nacional" o monografiji o Pilaru (br. 1167 od 1. rujna 2020.)

Tomislav Jonjić: "Antun Gustav Matoš: Pod Starčevićevim barjakom" - monografija, Zagreb, 2020.

Tomislav Jonjić: Predgovor knjizi "Antun Gustav Matoš - Pjesme, rugalice, epigrami", Zagreb, 2020.

Tomislav Jonjić: Nepoznati Matoševi radovi, Republika, god. LXXV., br. 3 - 4, ožujak-travanj 2019., str. 83.-93.

Ivo Pilar prema rasnom učenju i eugenici, PILAR — Časopis za društvene i humanističke studije / God. XI. (2016.), br. 21(1)

Rasno učenje i eugenika u hrvatskim zemljama do sredine 1930-ih godina, PILAR — Časopis za društvene i humanističke studije / God. X. (2015.), br. 19(1)-20(2)

Rasno učenje i eugenika u hrvatskim zemljama do sredine 1930-ih godina, PILAR — Časopis za društvene i humanističke studije / God. X. (2015.), br. 19(1)-20(2)

Dnevnik Kerubina Šegvića 1943. - 1945.

Mile Budak - polemika, Politički zatvorenik br. 258.

Britanski obavještajno-propagandni film iz 1945. o logorima u Europi: 20 000 jasenovačkih žrtava, Politički zatvorenik br. 257.

Tomislav Jonjić: Sporovi i rascjepi u obnovljenoj Hrvatskoj stranci prava 1990.-1992.

Tomislav Jonjić: Razaranje Vukovara i MKSJ

Tomislav Jonjić, Stjepan Matković: Presuda protiv Mile Budaka i družine

Tomislav Jonjić, Stjepan Matković: Iz korespondencije dr. Mile Budaka (1907.-1944.), Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2013.

Zakonske osnove i mogućnosti istraživanja zločina i žrtava u Hrvatskoj, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa "Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine", održanog u Zagrebu, 25. travnja 2012., u organizaciji komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij, Glas Koncila, Zagreb 2013., str. 171-181.

Bartulinov boj s vjetrenjačama: Manipulacija kao historiografska metoda (Odgovor na članak Nevenka Bartulina "Intellectual Discourse on Race and Culture"), Review of Croatian History, VIII. no. 1. 2012)

Bartulin's Tilting at Windmills: Manipulation as a Historiographic Method (A reply to Nevenko Bartulin's "Intellectual Discourse on Race and Culture"), Review of Croatian History, VIII. no. 1. 2012)

Od predrasuda do krivih zaključaka, Review of Croatian History, VI. no. 1. 2010

From Bias to Erroneous Conclusions, Review of Croatian History, VI. no. 1. 2010

Pogledi Antuna Gustava Matoša na hrvatsko-srpske odnose (PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije, Godište VII. (2012.), br. 13 (1))

O pokušaju osnivanja Hrvatskog komiteta u Švicarskoj 1943. godine: Diplomatska izvješća Senjanina Josipa Milkovića, (Senjski zbornik, sv. 38/2012)

Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu "Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine", u Zagrebu, 25. travnja 2012., u organizaciji komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij

Pokolj širokobrijeških franjevaca u kontekstu uspostave jugoslavenske komunističke vlasti. - Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenog 2009.

Pitanje državnosti Nezavine Države Hrvatske. (Časopis za suvremenu povijest, 43/2011., br. 3)

Politički pogledi dr. Ive Pilara 1918. - 1933. (PILAR - Časopis za društvene i humanističke studije, Godište V. (2010.), br. 9)

Kako je stvarana negativna slika o nadbiskupu Stepincu i Crkvi, Prilog za Zbornik radova sa znanstvenog skupa o kardinalu Stepincu, Lepoglava, 5. prosinca 2008. (izd. Glasa Koncila, 2009.)"

Proces Hranilović-Soldin. Prilog poznavanju postanka ustaškog pokreta, Posebni otisak iz zbornika radova Hrvatska između slobode i jugoslavenstva, Zagreb, 2009.

Stalins bester Schüler (Der Stacheldraht: Für Freiheit, Recht und Demokratie, Nr. 3/2009, Berlin)

Izlaganje na simpoziju "Stopama pobijenih", na Širokome Brijegu, 17. svibnja 2009., u organizaciji Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće«

Jadranske teme u Hrvatskom narodu
od travnja 1941. do rujna 1943.

Izlaganje na znanstvenom skupu o kardinalu Stepincu, Lepoglava, 5. prosinca 2008.

 

Hrvatski nacionalizam i europske integracije

Novi prilozi za životopis Mile Budaka uoči Drugoga svjetskog rata

Organizirani otpor jugoslavenskomu komunističkom režimu u Hrvatskoj 1945.-1953.

Organised Resistance to the Yugoslav Communist Regime in Croatia in 1945-1953

Hrvatska vanjska politika

Hrvatska povijest

Povijesno-politički okvir postanka Ustaškog pokreta

Pitanje priznanja NDH od Švicarske Konfederacije

Jedno izvješće o prilikama u Splitu i Dalmaciji, u prvim mjesecima nakon uspostave NDH

Planovi federalizacije Jugoslavije

Makarski franjevci u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i komunističkoj Jugoslaviji

Sudbina švicarske imovine u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, 1941.-1945.

Dr. Ivo Pilar - odvjetnik u Tuzli

IZJAVA O KORIŠTENJU

Tomislav Jonjić, Našička 19/IV • HR - 10000 Zagreb