Tomislav JONJIĆ:

HRVATSKA VANJSKA POLITIKA 1939.-1942.

  I. POSTANAK BANOVINE HRVATSKE

      I.1. Uvodne napomene - Europa u doba Adolfa Hitlera

      I.2. Hrvatska vanjska politika 1934.-1939.

      I.3. Međunarodni čimbenik kao dio Mačekove pregovaračke taktike

      I.4. Neuspjeh prvoga kruga pregovora s Cvetkovićem

      I.5. Ponovni Mačekovi pregovori s Cianom

      I.6. Nastavak pregovora s Cvetkovićem i sklapanje Sporazuma

      I.7. Nezadovoljstvo uspostavom Banovine Hrvatske

      I.8. Susret Pavelić-Ciano u svjetlu Mačekove jugoslavenske
            politike

  II. USPOSTAVA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

      II.1. Osovina gospodari Europom

      II.2. Hrvatska seljačka stranka za Jugoslaviju između dva bloka

      II.3. Hrvatska seljačka stranka i pristup Jugoslavije Trojnom paktu

      II.4. Državni udar u Beogradu i početak travanjskog rata

      II.5. Okolnosti proglašenja Nezavisne Države Hrvatske

      II.6. Pavelić i proglašenje NDH

      II.7. Političko značenje desetotravanjskog čina

  III. MEĐUNARODNO PRIZNANJE I UTVRĐENJE GRANICA NDH

      III.1. Međunarodno priznanje

      III.2. Pavelić, Anfuso i Veesenmayer u Karlovcu

      III.3. Čimbenici koji su utjecali na hrvatsko-talijansko
              razgraničenje

      III.4. Hrvatsko-talijanski pregovori u Ljubljani

      III.5. Talijanski ultimatum: Pavelić i Mussolini u Tržiču

      III.6. Rimski ugovori i njihove neposredne posljedice

  IV. HRVATSKA IZMEĐU SILA OSOVINE

      IV.1. Pavelićev posjet Hitleru i Ribbentropu; pristup Trojnom paktu

      IV.2. Pokušaji pribavljanja priznanja od strane neutralnih država

      IV.3. Razgraničenje s Madžarskom: pitanje Međimurja

      IV.4. Hrvatska na istočnoj fronti: na tragu grofa Cavoura

      IV.5. Hrvati u fronti protiv Nezavisne Države Hrvatske

  V. U BORBI PROTIV PONOVNE OKUPACIJE

      V.1. Korijeni talijansko-četničke urote protiv Hrvatske

      V.2. Talijanska reokupacija razvojačenoga pojasa

      V.3. Njemačko-srpske kombinacije, reintegracija zemunskog
            trokuta i
utvrđenje granice s Crnom Gorom

      V.4. U papirnatom ratu sa zapadnim Saveznicima

      V.5. Ponovni talijanski pokušaj okupacije Hrvatske

      V.6. Prema stabilizaciji države i režima u 1942.

      V.7. Zagrebački sporazum

Hrvatska vanjska politikaHrvatska povijest Postanak Ustaškog pokretaPitanje priznanja NDH od Švicarske KonfederacijeJedno izvješće o prilikama u Splitu i Dalmaciji, u prvim mjesecima nakon uspostave NDHPlanovi federalizacije JugoslavijeMakarski samostan