Hrvatska politika

 

ŠUVAROVA ZLOPORABA DR. ANTE STARČEVIĆA

Piše: Tomislav JONJIĆ

U br. 7-8/IV listića, koji se (malo samodopadno, a malo "lukavo'') naziva "Hrvatskom ljevicom", dr. Stipe Šuvar odvažio se javnosti podastrijeti nekoliko izabranih fragmenata "iz rukopisa knjige 'Svi hrvatski velikani1", u kojoj je inače, kaže, riječ i o Križaniću, Ritteru-Vitezoviću, Gaju, Jelačiću, Kvaterniku, Strossmayeru, Supilu, Radiću, Mačeku...  

Nije slučajno da su ti prvi "izabrani fragmenti", upravljeni hrvatskoj javnosti u sklopu priprema za osnivanje stranke SRP (i čekić!), zapravo Šuvarove misli o dr. Anti Starčeviću. Kako se čitatelji ne bi domišljali o razlozima, auktor napominje, da se na to odlučio "u sadašnjoj klimi nesamokritičnog a toliko raspojasanog hrvatstva i hrvatovanja, jednostavno u duhu latinske izreke audiatur et altera pars".

Naime, nastavlja Šuvar, "uz još živog 'poglavara svih Hrvata', koga skutonoše proglašavaju i 'hrvatskim Washingtonom\ 'hrvatskim Bismarckom' itd., te uz 'blagopočivšeg kardinala' Alojzija Stepinca, Antu Starčevića se u aktuelnoj (!) duhovnoj i političkoj klimi uzdiže na najviši pijedestal, obnovljen je njegov kult 'oca domovine', pripisuje mu se uloga najznačajnije ličnosti novije hrvatske historije, dakako do pojave samog Franje Tuđmana."

"Na žalost, to na što su se Starčević i starce vičanstvo svodili 1919. godine – nastavlja Šuvar – bilo je više nego bezazleno u odnosu na sve ono što se pozivom i na 'oca domovine' činilo 1941-1945. u tzv. NDH, a u svakom je slučaju bezazlenije u odnosu i na sve ono što se, i opet pozivom na njega i u znaku njegova veličanja, evo događalo i događa od 1991. godine naovamo. "

Sve se to, po Šuvarovu sudu, uglavnom događa stoga što Starčevića "drže začetnikom velikohrvatstva i antisrpstva", pa se njegova uloga tumači izvan vremenskoga i povijestnoga konteksta, te se ta nedvojbeno velika osoba mitologizira. Ovaj je esej, kaže njegov auktor, pokušaj da se upozori na potrebu prestanka manipulacije Starčevićem i njegovim naukom, te da ga se stavi u prostor i vrijeme.

Šuvar ne bi bio Šuvar, kad ne bi u samome uvodu pokazao svoju nekompetentnost. Naime, ocjenjujući da Starčevićevi hvalitelji i sljedbenici svoje divljenje prema Ocu Domovine temelje na "velikohrvatstvu i antisrpstvu", on odmah domeće kako je tu "divovsku figuru", "siromašnog Ličanina", odnjihala "majka Srpkinja".

Veliki povjestnik Stipe Šuvar, koji hoće osobe i pojave staviti u prostor i vrijeme, odmah na početku čini grubu pogrješku, nazivajući Starčevićevu majku, koja bijaše pravoslavne vjeroizpovijedi, Srbkinjom, iako danas već i pismeniji osmoškolac znade da ni danas svi pravoslavni u Hrvatskoj nisu Srbi, a da su pravoslavni, koji se na prijelazu 18. i 19. stoljeća ili u prvoj polovici prošloga stoljeća u hrvatskim zemljama nazivahu Srbima, vrlo rijedke ptice.

Posrbljivanje pravoslavnih, djelatnošću srbskih popova i uz prešutnu, a ponekad   i   djelatnu   pomoć   habsburžkih odnosno austro-ugarskih vlasti, spada u nešto kasnije vrijeme, a da taj proces -iako su ga zdušno podpomagale posebno starojugoslavenske vlasti – nije u cijelosti okončan ni do iza drugoga svjetskog rata, pokazuju brojni pravoslavni Hrvati.

Šuvarovo je izlaganje o Starčeviću suhoparno i dosadno. On prepisuje neke od pisaca, koji su se bavili Starčevićem ili upozorava na njihove tekstove (M. Gross, V. Bogdanov, M. Krleža, J. Skerlić), "marksistički" pravovjerno upirući prstom u neke Starčevićeve ocjene, koje su primjenjive u "klasnoj borbi", dok se pri razčlanjivanju tzv. Starčevićeva velikohrvatstva i antisrbstva oslanja (dakako, ne spominjući je!) na razpravu dr. Mile Starčevića ("Starčević i Srbi", Zagreb, 1936.).

Ipak, zapravo najviše vjeruje Krleži. Jer Krleža je kušao iztrgnuti Starčevića, njegov nauk i njegovo djelo iz ruku "

"ultramontane desnice, cmožute mafije, najperfidnije i najgluplje od svih u našoj novijoj historiji". Krleža je, jauče Šuvar, upozoravao na Starčevićevu (sveslavensku (sic!) dimenziju, ali i na to da je pogrješno i naivno Starčevića uzimati kao panaceju i idealističku konstantu kojom se rješava hrvatsko pitanje, budući da je Starčević "sam po sebi, jedna mrtva formula na političkom groblju".

Dok je Hrvatska trpjela, od 1945. na dalje, pa onda opet 1972., Krleža je sjedio u kožnim naslonjačima, pušio skupocjene cigare i izpijao pića nedostupna smrtnicima s ovu stranu željezne zavjese. Uprežući se u boljševička i protuhrvatska kola, rugao se hrvatskomu nacionalizmu i karikirao "debele popove", iako je iz dana u dan, brižno skupljajući kilograme i gojeći podvoljke, sve više sličio tim svojim karikaturama. Odporniji napastima tijela, Šuvar je u toj borbi protiv Hrvatske bio još uporniji i još siroviji.

Krleža je, prisjetimo se Bonifačićeve misli, ponovno odtisnute i na ovim stranicama, rušenjem hrvatskih veličina (pa i hrvatskih mitova), u velikoj mjeri pridonio prodoru Balkana (pa i balkanskih mitova) u Hrvatsku i hrvatsku nacionalnu svijest. Šuvar mu je i u tome sličan. Nu, još su po nečemu Krleža i Šuvar slični.

Prvi je sredinom tridesetih godina, kad se Komunistička partija Jugoslavije, po Kominteminu naputku, okrenula čuvanju te "nakaze od države" uvažavanjem nacionalnih proturječnosti i utemeljenjem, između ostaloga, i Komunističke partije Hrvatske, kao borbenu sablju izsukao Antu Starčevića, ne bi li neukim Hrvatima, manirom velikoga književnika i, s glasom simpatična buntovnika, koji ga je bio, zamaglio oči i prikrio pravu, jugounitarističku koncepciju komunističke stranke.

Drugi, pak, sada, kad pokreće vlastitu političku stranku, također lukavo poseže za Starčevićem, grizući one, koji Staroga veličaju, i veličajući ga napadajima na mistifikatore. Obojica svojataju izvornoga Starčevića, iako su obojica, po svome protuhrvatstvu, podrepništvu, farizejštini i slavosrbstvu zapravo oličenje svega onoga, čemu se Starčević rugao i što je prezirao. I jednomu i drugomu Stari je zapravo sredstvo manipulacije, igračka "za obsjeniti prostotu" i izdati vlastiti narod.

Uostalom, u doba kad je Krleža carevao, baš kao u vrijeme u koje je Šuvar vedrio i oblačio, Starčević bijaše zabranjen. Bilo je zabranjeno ne samo tiskati njegova djela, nego ga i čitati. To je, međutim, jedva spomena vrijedna ilustracija njihove veleizdaje...