Hrvatska politika

1971.–1990. – 2000.: USTAV NADE ILI USTAV ZEBNJE?

Zanimljivo je oduševljenje, koje glavnina hrvatskih medija pokazuje nakon najave da će u sklopu predstojećih ustavnih promjena Republika Hrvatska izgubiti definiciju "nacionalne države hrvatskoga naroda i države pripadnika inih naroda i manjina, koji su njezini državljani". Već je potrebitost ustavne preambule "Tuđmanova ustava" iz 1990. bila krajnje upitnom, dok je niz njezinih kvazipovijesnih odrednica doista zasluživao kritike, jer nije imao ni povijesnoga ni političkog opravdanja. Međutim, novim vlastodršcima i njihovim medijskim zaštitnicima nijedna od tih odrednica ne smeta, osim one, da je hrvatska država prije svega nacionalna država hrvatskoga naroda.

Treba li reći, da se talambasi kojima se prati pretvaranje Hrvatske kao države Hrvata u državu njezinih građana, kite tobožnjim europskim nadahnućima?

Njemački je narod u ovome stoljeću opterećen hipotekama neusporedivo težim od hrvatskih. Unatoč tomu, njemački je parlament 1949. donio ustav (Grundgesetz, Temeljni zakon), u preambuli kojega se kaže kako ga, na temelju svoje ustavotvorne vlasti, donosi njemački narod, svjestan svoje odgovornosti pred Bogom i ljudima, te ispunjen željom da kao ravnopravan član ujedinjene Europe služi miru u svijetu. Taj ustav donose Nijemci u njemačkim saveznim zemljama, koji su temeljem slobodnog samoodređenja ostvarili slobodu i jedinstvo Njemačke, pa on vrijedi za čitav njemački narod.

U normativnom dijelu ustava posebno se spominju samo Nijemci: Svi Nijemci imaju pravo mirno i bez oružja okupljati se bez prethodne najave ili dopuštenja (čl. 8.); svi Nijemci imaju pravo osnivati udruge i društva (čl. 9. st. 1.); svi Nijemci uživaju slobodu kretanja na čitavom području savezne države (čl. 11. st. 1.); svi Nijemci imaju pravo slobodno birati zanimanje, radno mjesto, te mjesto stjecanja izobrazbe (čl. 12. st. 1.); nijedan Nijemac ne smije biti izručen drugoj državi (čl. 16. st. 2.); svaki Nijemac ima u svakoj zemlji (Lanđ) jednaka državljanska prava i dužnosti (čl. 33. st. 1.); svaki Nijemac ima, ovisno o svojim sklonostima, profesionalnoj osposobljenosti i uspjesimau struci, jednak pristup svakoj službi (čl. 33. st. 2.)...

Jednoj drugoj europskoj saveznoj državi, tijekom sedam stoljeća svog postojanja neizbrisivo obilježenoj multietničnošću, multikonfesionalnošću i multilingvalnošću, Švicarskoj Konfederaciji, ni na kraj pameti nije dirati nacionalnu odrednicu ustava. A Bundesverfassung, Savezni ustav, u uvodnoj rečenici naglašava kako je Konfederacija ustav donijela u ime Svemogućega Boga, te u nakani održanja i jačanja jedinstva, snage i časti švicarske nacije (die Einheit, Kraft undEhre der schweizerischenNation zu erhalten und zuforderri).

Pred zakonom su jednaki svi Švicarci (čl. 4.); svaki Švicarac ima pravo nastaniti se na švicarskom području (čl. 45. st. 1.); Nacionalno vijeće tvori 200 predstavnika švicarskog naroda (čl. 72.); na saveznim glasovanjima i izborima Švicarci i Švicarke imaju jednaka politička prava i dužnosti (čl. 74. st. 1.); pravo birati i biti birani na takvim izborima imaju svi Švicarci i Švicarke, koji su navršili 20. godinu života, a koji prema saveznim propisima ili propisima kantona u kojemu imaju prebivalište, nisu isključeni od aktivnih građanskih prava (čl. 74. st. 2.)...

Tako, dakle, narodi koji znaju što je nacionalna država, što je sloboda, što je demokracija, što je tolerancija i što je Europa. Narodi koji znaju kako se u njihovoj nacionalnoj državi ostvaruje i jamči sloboda i jednakost svih građana, bez obzira na rasu, narodnosnu pripadnost ili vjeroispovijed. Narodi koji poštuju svoju povijest, svoju tradiciju i svoje predke, narodi koji vode računa o svojim potomcima. A balkanski bi se primitivci, patološki opterećeni kompleksom manje vrijednosti, svega preko noći odrekli, očekujući pritom pljesak ponižene nacije...

Tomislav JONJIĆ